J. T. Geisler, 1721

Den bäste åhrstiden att giffta sig Öfwerwägad Så Kongl. Hof-CONDITEUREN, Ähreborne och Hög=Achtad Herr JOACHIM CHRISTOPHER ZIEGLER, Med Ähreborna och Dgd=Ädla Jungfru / JUNGFRU MARGARETA CHRISTINA HARTMAN, Ingick ett ächta = Förbund på Bleckbruket / den 17. Sept. som war straxt effter höstens början och Solens inträde i wågen / ANNO 1721. Stockholm, tryckt hos Kongl. Aniq. Arch. Boktr. Joh. Laur. Horrn. (s. Filio.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *