Almström, Pehr Olof

Anvisning att på flere sätt med fördel använda potatis, för att så skyndsamt som möjligt undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan, samt underrättelse om de medel, hvilka blifvit uppgifne såsom tjenlige att i någon mån kunna förekomma denna sjukdom eller hindra dess framsteg […] Med en planch / af P. O. Almström. Stockholm, 1848.  V, 78 s., [1] pl.-bl.

behandlar potatisens användande till stärkelse, potatismjöl, potatisgryn, brödbakning, öl, sirap, ättika mm.

Fullständig och pålitlig underrättelse om ett nytt och fördelaktigt sätt att bereda brun sirap af potatis, på grund af de dermed på kongl. teknologiska institutets laboratorium anställda försök / uppgifvet af P. O. Almström. Stockholm : Norman & Dahlström, 1847. 16 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *