Weltzin, Carolin, 1754-1812

1.1. Anwisning til potäters mångfaldiga begagnande såsom til mjöl, gryn, bröd, bränwin, puder, stärkelse, surdeg, ost, smör, twål, ljus, och en mängd af mera och mindre tarfliga rätter; äfwen til gödning för boskap. Af C. Weltzin. Stockholm, tryckt hos H.A. Nordström, 1802. På eget förlag. Stockholm : Nordström, 1802. [02], 62 s.

1.2 Anwisning til potäters mångfaldiga begagnande såsom til mjöl, gryn, bröd, bränwin, puder, stärkelse, surdeg, ost, smör, twål, ljus, och en mängd af mera och mindre tarfliga rätter; äfwen til gödning för boskap. Af C. Weltzin. Andra uplagan. : Stockholm, tryckt hos H.A. Nordström, 1806. På eget förlag. Stockholm, 1806. [02] , 62 s.

1.3.  Anwisning till potäters mångfaldiga begagnande såsom till mjöl, gryn, bröd, bränwin, puder, stärkelse, surdeg, ost, smör, twål, ljus, och en mängd af mera och mindre tarfliga rätter, äfwen till gödning för boskap. Af C. Weltzin. Tredje : upplagan. Stockholm, 1819. Tryckt hos direct. H.A. Nordström, på eget förlag.Stockholm, 1819. [02] , 48 s. (libris ex  [04] , 48 s.)

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, II:2014

Arken utgavs i ny emission med nytryckt titelblad av J. Beckman 1851.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *