Underrättelse om jord-pärons plantering

1.1. Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk, af kongl. maj:ts och riksens commerce collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. Sverige. Kommerskollegium (1749 u.d.)  Stockholm, 1749. [08] s.

1.2.2.  Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk, af kongl. maj:ts och riksens commerce-collegio utgifwen år 1749, och nu för allmänhetens tienst andra gången til trycket befordrad af kongl. swenska patriotiska sällskapet år 1772. : Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet hos Henr. Fougt, 1772. Stora Nygatan, huset n:o 104. Sverige. Kommerskollegium (1749 u.d.)  Stockholm, 1772. [08] s.

1.2.1 Almanach för året efter wår frälsares Christi födelse, 1750. Til Götheborgs horizont, eller 57 grad. 42 min. pole-högd, och 24 tids min. meridian-skilnad wester om Upsala observator. Utgifwen efter hans kongl. m:ts nådigste stadgande af thesz wetenskaps academie. Stockholm, tryckt af Pet. J. Nyström. 1749.  [48] s. ;16:o.

innehåller artikeln: ”Beskrifning om jord-pärons plantering, nytta och bruk.” Pris:= ”2. öre häftad och skuren. =Såldes hos:= KVA:s rum på riddarhuset i Sthlm, bokbindarna Lang i Gbg, Hægg i Landskrona, Adrian i Jönköping, Polijn i Västervik. Tryckt i rött och svart; trol. 1749. Förf. O.P. Hiorter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *