Reuss, Christian Friedrich, 1745-1813

Ekonomisk praktisk underrättelse om potäters fördelaktigaste odling och bästa begagnande. Andra, fullkomligt omarbetade och förbättrade upplagan af K.F.B. [=Buschendorf] Från tyskan öfwersatt af Johan Jakob Hedrén … Stockholm, J.P. : Lindh 1805. Ex. säljes i tryckeri-boden midt för kongl. post-huset för 24 skilling sp. Stockholm, 1805. [10] , 280 s

Reuss, Christian Friedrich, 1745-1813 (författare)
Buschendorf, Karl Fridrich. (medarbetare)
Hedrén, Johan Jacob, 1775-1861 (översättare, medarbetare)
  • Enligt Hebbe förf. av C.F. Reuss; i företalet sägs dock att arbetet till största delen är översatt från engelskan. =Ref.:= Bygdén.
  • Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, II:1282
  • Lämna en kommentar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *