Kirkpatrick, H.

Korrt underrättelse om potäters plantering och förwarande, efter det sätt, som brukas i grefskaperna Lancashire och Cheshire. Af H. Kirkpatrick. Öfwersatt från engelskan. Upsala, uti kongl. academ. bokhandeln. 1800. Uppsala, [04], 32 s

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:965

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *