Cajanus, Jonas, 1757-1817

Underrättelse och upmuntran, til potatoes wäxtens utvidgande i Finland. Med philosophiska facultetens bifall, wid kong. acad. i Åbo, under […] Pehr Adrian Gadds inseende. Til allmän granskning öfwerlemnad af […] Jonas Cajanus, ostrobotniensis, i Åbo academies öfre lärosal, den [29] maji 1782 på wanlig tid f. m.  Åbo, tryckt hos kongl. acad. boktr. J. C. Frenckells enka. [1782] [4] s., s. 5-16

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:955

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *