Hellens, Carl Niclas von, 1745-1820

1.1. Afhandling om finska allmogens nödbröd, med philos. facult. bifall vid kongl. acad. i Åbo, under […] Carl Niclas Hellenii inseende utgifven och försvarad af Johan Fredric Wallenius […] Åbobo. Uti kongl. academiens öfre lärosal den [14] junii 1782. På vanlig tid för middagen. Åbo, tryckt hos kongl. acad. boktr. J. C. Frenckells enka.[1782] . [3] s., s. 4-38 ;4:o

Överst på titelsidan: M. G. H.

Diss. Åbo : Akad., 1782

Wallenius, Johan Fredric,1765-1836 (respondent)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *