Utwalda konster för fruntimmer

Utwalda konster för fruntimmer så i städer som på landet. Öfwersättning. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1775. Västerås, 1775. 152 s. =(s. 137-52 opag., s. 149-52 annons).=

Företal till Doris av N.N. 223 olika ”konster” av ringa gastronomiska intresse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *