Hagerman, Carl Christian, 1732-1806

1.1. Anwisningar til medborgerlig wälmåga genom nyttiga rön och upgifter såsom hjelpreda i medicin och oeconomie &c. Samlade utur strö-skrifter, journaler, bref och tidningar til allmänhetens tjenst./(C.C. Hagerman.) Carlskrona, tryckt i : kongelige amiralitets boktryckeriet 1796. Karlskrona, 1796. xxiv, 208, ii16 s. =(s. ii15/16 blank)=.; [1] pl.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *