Brauner, M. H

Brauner, M. H.    

1.1. Project til et oeconomiskt hand-lexicon för swenska jordbrukare, sammanhämtadt af utkomne hushålls- skrifter, innehållandes: åtskillige för en landtman nödige underrättelser, til större delen försökte af B – – – – r. Göheborg [!] , tryckt : och uplagt af Samuel Norberg, år 1788. Göteborg, 1788   152 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *