Magia naturalis

1.1. Magia naturalis innehållande mångfaldiga och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m.m. ans och skötsel, samt botande wid påkommande sjukdomar, hwartil nästan alla läkemedlen hämtas inom landtmannens eget district : Deszutom åtskilliga tilförliteliga och försökta konster, hushållsgrep, med et ord, det betydeligaste af det som uti enskilta hushållningen förekommer, och som med alsingen eller ringa kostnad kan werkställas : Landtbrukare til tjenst sammandragen utur de bäst kände hushållares dels tryckte dels otryckte skrifter Stockholm, (Holmberg). 1786. 288 s. =(s. 278-288 opag.).= 12:o.

1.2. Magia naturalis, innehållande mångfaldige och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m.m. skötsel och botande wid påkommande sjukdomar, hwartil nästan alla läkemedlen hämtas : inom landtmannens eget district; deszutom åtskilliga tilförlitliga och försökta konster, och hushållsgrep, med et ord, det betydligaste af det som uti enskilta hushållningen förekommer, och som med alsingen eller ringa kostnad kan werkställas; : landtbrukare til tjenst sammandragen utur de bäst kände hushållares dels tryckte dels otryckte skrifter. Andra uplagan, mycket tilökt. Stockholm, tryckt hos Joh. Chr. Holmberg, 1798. 2. uppl. Stockholm, 1798.  528 s.

1.3. Magia naturalis, innehållande mångfaldige och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m.m. skötsel och botande wid påkommande sjukdomar, hwartil nästan alla läkemedlen hämtas : inom landtmannens eget district; deszutom åtskilliga tilförlitliga och försökta konster och hushållsgrep, med et ord, det betydligaste af det som uti enskilta hushållningen förekommer, och som med alsingen eller ringa kostnad kan werkställas; : landtbrukare til tjenst sammandragen utur de bäst kände hushållares dels tryckte dels otryckte skrifter. Tredje uplagan. Örebro, tryckt hos Nils M. Lindh 1804. På eget förlag. Örebro, 1804.  528 s.

1.4. Magia naturalis, innehållande mångfaldige och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m.m. skötsel och botande wid påkommande sjukdomar, hwartil nästan alla läkemedlen hämtas : inom landtmannens eget district; deszutom åtskilliga tilförlitliga och försökta konster och hushållsgrep, med et ord, det betydligaste af det som uti enskildta hushållningen förekommer, och som med alsingen eller ringa kostnad kan werkställas; : landtbrukare til tjenst sammandragen utur de bäst kände hushållares dels tryckte dels otryckte skrifter. Fjerde uplagan. Westerås, tryckt hos Nils M. Lindh, 1815. På eget förlag. Västerås, 1815.  528 s.

1.5. Magia naturalis, innehållande mångfaldige och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, Tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m. m. skötsel och botande vid påkommande sjukdomar, hwartill nästan alla läkemedlen hämtas inom landimannens eget district; dessutom åtskilliga tillförlitliga och försökta konster och hushållsgrep, med ett ord, det betydligaste af det som uti enskilta hushållningen förekommer, och som med allsingen eller ringa kostnad kan werkställas; Landtbrukare til tjenst sammandragen utur de bäst kände hushållares dels tryckte dels otryckte skrifter. 5:e uppl. Örebro : Lindh, 1842.  372 s.

1.6. Magia naturalis, innehållande mångfaldige och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m.m. ans och skötsel samt botande vid påkommande sjukdomar, hvartill nästan alla läkemedlen hemtas inom Landtmannens eget district : deszutom åtskilliga tilförlitliga och försökta konster och hushållsgrep, med et ord, det betydligaste af det som uti enskildta hushållningen förekommer, och som med allsingen eller ringa kostnad kan werkställas : landtmannen til tjenst sammandragen utur de bäst kända hushållares dels tryckta dels otryckta skrifter, Stockholm, 1857. 192 s.

1.7. Magia naturalis : innehållande mångfaldiga och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors … skötsel …Ny uppl. Stockholm : Ad. Bonnier, 1874. 192 s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *