Jörlin, Engelbert, 1733-1810

1.1. Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk. Sammanfattad och förswenskad af Engelbert Jörlin … Tryckt : i Lund år 1784. [C.G. Berling.] Lund, 1784.  48 s. =(s. 45-48 opag.)=

1.2. Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk sammanfattad af Engelbert Jörlin … Andra uplagan, : förökt och förbättrad. Tryckt i Lund år 1788. På prof. Joh. Lundblads förlag. 64 s. =(s. 55-64 opag., s. 61-64 annons)=.

1.3. Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk sammanfattad af Engelbert Jörlin … Tredje uplagan. : Lund 1793. Trykt hos prof. Joh. Lundblad och på des förlag.  64 s. =(s. 59-64 opag., s. 63-64 annons)=.

1.4.  Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk sammanfattad af Engelbert Jörlin … Tredje tilökta : och förbättrade uplagan. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Lund 1796. Trykt hos prof. Joh. Lundblad.  68 s.

 Linné, Carl von, 1707-1778 (medarbetare)

 Lueder, Franz Hermann Heinrich, 1734-1791 (medarbetare)

en trädgoådsbok med matrecept.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelbert_J%C3%B6rlin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *