Rothof, Lorentz Wolter. 1724-1787

Rothof, Lorentz Wolter,1724-1787

1.1. Hushålls-magasin. Skara, tryckt uti kongl. priv. boktr. =1. 1762.=. [Del 1],. Första delen, om hushålls-ämnen til deras nytta, bruk och skada, beskrefne uti oeconomiska föreläsningar, hållne wid schäfer-scholan på Höjentorp och i Alingsås af Lorens Wolter Rothof … 1762. [12] , 788 s. =(s. 743-88 opag.), (privilegierade tryckeriet)

bititel: Om hushålls-ämnen til deras nytta, bruk och skada, beskrefne uti oeconomiska föreläsningar, hållne wid schäfer-scholan på Höjentorp i Alingsås af Lorens Wolter Rothof … 1762. [12] , 788 s. =(s. 743-88 opag.)=

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:68,  DuR 39

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *