Linné, Carl von. 1707-1778

Linné, Carl von 1707-1778:

Hortus culinaris. Hortus culinaris, quem, consensu experient. Facultat. Med. in Regia Academia Upsaliensi, moderante viro generosissimo D:no Doct. Carolo von Linné …, dissertatione academica publice examinandum proponit stipend. victorinianus Jonas C. Tengborg, in auditorio Carol. Maj. d. XX[I] Junii anno MDCCLXIV. Horis ante meridiem solitis. Holmiæ, litteris direct. Salvii, 1764. 26 s.

Tengborg, Jonas Carl, 1740-1788 (respondent)  

digital resurs:

http://huntbot.andrew.cmu.edu/HIBD-PDF/LinnaeanDiss/Liden-132.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *