Lannér, Israel, 1737-1799

1.1. Landtmanna-wännen, som af hushålls- och läkeböcker sammanletat de wigaste hushållsgrep, anwisning til et nätt landt-apothek, samt säkra, lätta och bepröfwade hus- curer. Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktryckare. År 1767. Uppsala, 1767.  [02] , 138 s. =(s. 129-38 opag.)=.

1.2.  Landtmanna-wännen, som, af hushålls- och läkeböcker, sammanletat hushålds-grep, anwisning til et nätt landt-apothek, jemte säkra, lätta och bepröfwade hus-curer. Andra uplagan. Öfwersedd och tilökt./(J.L.) Stockholm, tryckt hos And. : Jac. Nordström, 1777. Stockholm, 1777 .  132 s. =(s. 119-32 opag., s. 131-32 annons)=.

1.3.  Landtmanna-wännen. Tredje uplagan. / (Isr. Lannér.) Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, tryckt hos A.J. Nordström, 1787. Stockholm, 1787.  [16], 192 s. =(s. 188-92 opag.)=.

1.4. Landtmanna wännen. Fjerde uplagan./(Isr. Lannér.) Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg, 1795. Stockholm, 1795. [20] , 196 s. =(s. 188-96 opag.)=.

DuR 42.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *