Lannér, Israel, 1737-1799

Sätt, at bereda win och cider, af swenska frugter och bär. Til allmänhetens tienst framgifwit af I.L. Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt, 1772. Stora Nygatan, huset n:o 104. Stockholm, 1772. 16 s. =(s. 15/16 blank).=

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *