En kort dock nyttig kok-bok 1740

1.1  En kort doch nyttig kok-bok, til desze tider lämpad. Hwarutinnan det ehrbara fruentimbret til tienst, föreställes huruledes man med minsta omkostnad i hast kan tilreda åtskillige behagelige och wäl smakande rätter. Samt i öfrigt wid : hwarjehanda tilfällen förfärdiga, åtskillige confecteurer bestående uti bakwärk, mos och salater. Med mera, som registret utwisar. Strengnes, tryckt af Lars Arvidsson Collin, kongl. gymn. boktr. åhr 1740. Strängnäs, 1740. [02] , 46 s. =(s. 42-46 s. opag.).=  DuR 23.

1.2 Upplaga 2 J.L.Horrn. enligt KB desiderata. 1752. Ej i KB..

1.3  En kort dock nyttig kok-bok, til desze tider lämpad. Hwarutinnan det erbara fruentimbret til tjenst, föreställes huruledes man med minsta omkostnad i hast kan tilreda åtskillige behagelige och wäl smakande rätter. Samt i öfrigt wid hwarjehanda : tilfällen förfärdiga åtskillige confecteurer bestående uti bakwärk, mos och salater. Med mera, som registret utwisar. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1771.  48 s. =(s. 44-48 s. opag.).= KB, DuR 23.

verkar vara en ytterligare upplagor av En liten kok-bok 1736. samma förläggare. ”Erbara fruentimbret”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *