Een lijten kockebook. (anon)

en lijten kockebook, hwarvthinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda spijs wäl koka och tilrätta kan… .

1.1   Stockholm. Ignatius Meurer, 1650.  A8-D8. ;8:o. (5s företal) Ett kopparstick föreställande häst och kärramed kusken ridande å hästen medan två rävar stjäl fisk ur kärran.

1.2  Een lijten kockebook, hwarvthinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda spijs wäl koka och tilrätta kan : nyttigh för them som gärna hafwa en godh bisken, och intet wilia see på hwad som ther til hörer, såsom ock icke spara omaket ther til : nu nyligen förfärdigat, och aff trycket vthgången.   Stockholm :Ignatius Meurer,1658,  [56] s. ;8:o.  inköpt efter Lennart Wilhelm Enander (bokbindare),  Jönköping av Connoisseur bokhandel AB, vidaresåld 2003 till Kokboksmuséet Grythyttan.  tidigare av Vilgon och DuR inte känd upplaga.

1.3   En gammal svensk kokbok från år 1650 / ånyo utg. av Per Erik Wahlund. 1923-2009 (medarbetare). Stockholm : Fabel : 1962. 92 s. Serie: Fabels handbibliotek, 99-0701373-0  kom i tre upplagor. 1962, 1962, 1990.

Innehållet tyder på att det kan vara ett ko mpilat ur tyska källor. (Rumpoldts ” Ein new Kochbuch t.ex. )

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *