Bernardus (Sanctus), Claraevallensis (1091-1152). 1592

1.1. Om Hwshåldning. Epistel, huruledes hwar och en hwshållare skal wäl förestå sitt hws, hustru, barn…. Rostock, Möllman, 1592. 72 uppslag. 9×14 cm.

Sammandragen av Petrus Johannes Gothus. 1530-1616

Enligt DuReitz så skall det finnas exemplar i två offentliga bibliotek, men ingen träff i libris. boken tillägnad rådmannen i Stockholmm Nils Ericksson och hans hustru karin Månsdotter.

(fullständig titel)

S. Bernhardi Epistel / Huruledes hwar och en Hwshållare skal wäl förestå sitt Hws / Huustru / Barn / Tienstefolck / Boskap och Aegodelar / förvtan andra Meniskiors skada. Så ock några andra merkeliga sententier vtaff then H. Schrifft / icke aleenast Hwsfädrom vthan ock allom Christroghem Meniskiom vthi hwart och ett stånd ganska nyttigt. Sammandragne aff Petro Johannis Gotho. Premati Rostock, aff Steffan Nöllman. Anno 1592.

originalet är en pseudo-bernhardisk skrift: ”Epistola de gubernatione rei familiaris”

många olika upplagor finns:

2.   [4] Bl. ; 8 (4). 1504.  Tryck: In Monacensi vrbe impressa : [Hans Schobser]) Incipit Epistola beati Bern=||ardi ad Raimundum nepotē||suum De cura et modo rei fami||liaris vtilius gubernando

3.  Homen dat huysghesinne regeren sal na Sinte Bernaers leringe.  Delft [Christian Snellaert, ca. 1490-1495]  [6] leaves. woodcuts: illus., printer’s device. 20.7 cm. (4to)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *