Warg, Anna Christina (Cajsa), 1703-1769

 Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber./(C.W.) Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på desz egen bekostnad 1755

Stockholm, 1755,  [10] , 758 s. =(s. 739-58 opag.)=; [1] pl.

Tyskinspirerad kokbok. Sveriges första ”bestseller”, näst bibeln och psalmboken. Detta var den första svenska kokboken som konsekvent angav mått och vikt för de flesta ingredienser. En epokgörande bok som dominerade marknaden i 70 år. kom ut med sin sista upplaga 1822, men omtrycktes fram till 1990-tal. Christina, Cajsa, blev, och är till viss del fortfarande vår stora matmoder.

Biografi:

Warg, Kristina (mamsell ”Kajsa Warg”), kokboksförfattarinna, f. 22 mars 1703 i Örebro, d. i febr. 1769 i Stockholm, var dotter till lands-kamreraren A. Warg i Örebro. Hennes Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber (1755, 14:e uppl. 1822, ånyo utg. 1916; alla uppl. under hennes lifstid utgifna under signaturen C. W., tysk of v. 1772), hölls länge som ofelbar auktoritet på sitt område. Därifrån är hämtadt uttrycket: ”Man tager”, sa Kajsa Warg, ”om man så hafva kan”. Jfr uppsats af K. F. Werner i ”Samlaren”, 1880. O.Vilgon i Svensk hotellrevy 1949. nr 4,5,7. och M Palmaer, Cajsa warg och hennes kokbok 1946.

Warg, Anna Kristina,
kokboksförfattarinna. Född i Örebro d. 22 mars 1703. Föräldrar: landskamreraren Anders Warg och Katarina Lewin.

W. ägnade sig åt kokkonsten och lär ha varit anställd hos en Klinckowström och en Stackelberg. Hennes arbete Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber utkom 1755 och har upplefvat många upplagor samt öfversatts till tyska 1772.  Död i Stockholm i början af februari 1769.

Det bevingade ordet »man tager» eller »man tager om man så hafva kan» anses ha tillkommit genom W:s berömda kokbok, där det återfinnes(?).   Ogift.

Berg, Swenska Qvinnor:  

Warg, Catharina (allm. Cajsa), har vunnit stor namnkunnighet genom sin ”Hjelpreda i Hushållningen”, som utkom 1773 och sedan, upplefvat många upplagor och begagnas än i dag. Thorilds ”Handbok för omtänksamma hushåld i diäten”, utgifven år 1795, är glömd, då deremot Cajsa Wargs kokbok lefver och begagnats i snart 100 år.

Anna Christina Cajsa (Kajsa) Warg, född 23 mars 1703 i Örebro, död 5 februari 1769 i Stockholm, var en svensk hushållerska och författare.

Cajsa Warg föddes i Örebro som dotter till rådmannen Anders Warg och hans hustru Karin Livijn. Hon flyttade hemifrån i unga år för att förtjäna sitt levebröd, och fick tjänst som hushållerska (eller, med tidens språkbruk, ”husmamsell”) i förnäma Stockholmsfamiljer, som greve Wolter Reinhold von Stackelberg, Berndt Otto von Stackelberg, och slutligen hos statssekreteraren och överpostdirektören friherre Leonard Klinckowström i Stockholm.

År 1755 gav hon ut den första upplagan av vad som kom att bli en långlivad kokboksklassiker: Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber, vilken följdes av ett antal reviderade upplagor. Den fjortonde och sista upplagan utgavs 1822, 53 år efter författarens död.

Redan i den första upplagan ingick bland annat recept för växtfärgning; den innehöll alltså inte bara matlagningsrecept och råd och dåd om hantering av hushållsföremål. Kokboken kom att bli tongivande för svensk borgerlig matlagning under flera generationer, men blev sedan omodern allteftersom kökens utrustning förändrades. Dessutom blev potatisen allt populärare i den svenska matkulturen – denna rotfrukt omnämns först i de senare upplagorna av nämnda bokverk. Ingenstans i boken står det idag bevingade uttrycket ”Man tager vad man haver”, men däremot innehåller många recept uttrycket ”Man tager om man så hafva kan …”

Cajsa Warg gravsattes genom visst släktskap i det Klinkowströmska gravkoret [1] i Klara kyrka i Stockholm.

Bibliografi:

1.1. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber./(C.W.) Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på desz egen bekostnad 1755. Stockholm, 1755.  [10] , 758 s. =(s. 739-58 opag.)=; [1] pl. 

1.2. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Andra uplagan./(C.W.) Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på desz egen kostnad 1759. Stockholm, 1759. [10] , 758 s. =(s. 739-58 opag.)=; [1] pl.

1.3. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Tredje uplagan./(C.W.) Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på desz egen kostnad 1762. Stockholm, 1762. [10] , 598 s. =(s. 579-98 opag.)=; [1] pl.

1.4. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Fjerde uplagan. Tilökt med et bihang./(Christina Warg.) Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, på desz egen kostnad 1765.Stockholm, 1765. [10] , ii598, iii128 s. =(s. ii579-98, iii125-28 opag.)=; [1] pl.

1.5. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Femte uplagan. Tilökt med et bihang./(Christina Warg.) Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, tryckt uti för detta Grefingska tryckeriet, år 1770. Stockholm, 1770. [10] , ii598, iii128 s. =(s. ii579-98, iii125-28 opag.)=; [1] pl.

1.6. Hielpreda i hushållningen för unga fruentimmer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Siette uplagan; å nyo öfwersedd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, : hos Henr. Fougt, på eget förlag. 1773. Stockholm, 1773 [10] , 786 s. =(s. 784-85 felpag. ”783” ”784”).=

1.7.  Hielpreda i hushållningen för unga fruentimmer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Siunde uplagan; å nyo öfwersedd och förbätrad. Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stocholm [!] , trykt i kongl. tryckeriet, : 1780.Stockholm, 1780 [12] , 844 s.

1.8. Hielpreda i hushållningen för unga fruentimmer; författad af C. Warg. Samt tilökt med en färgbok och et bihang. Åttonde uplagan; å nyo öfwersedd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernådigste privileg. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, : 1781.Stockholm, 1781 [08] , 712 s. =(s. 709 felpag. ”708”, s. 711/712 blank).=

1.9. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimmer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Nionde uplagan; å nyo öfwersedd, förbättrad och tilökt. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, trykt i kongl. : tryckeriet, 1790.Stockholm, 1790 [08] , ii528, iii166 s.; [1] rättelsebl.

1.10. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Tionde uplagan; å nyo öfwersedd, förbättrad och tilökt. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt i kongl. : tryckeriet, 1795. Stockholm, 1795  [08] , ii528, iii166 s.

1.11.Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Ellofte uplagan. Å nyo öfwersedd, förbättrad och tilökt. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos : Johan Pehr Lindh, 1800. Stockholm, 1800 [08] , ii528, iii152 s. =(s. 513-528, iii149-152 opag.).=

1.12. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Tolfte uplagan. Å nyo öfwersedd, förbättrad och tilökt. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1809. Huset n:o 131 wid Lilla Nygatan.Stockholm, 1809 [08] , ii528, iii152 s. =(s. 513- 528, iii149-152 opag.).=

1.13. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Trettonde uplagan. Å nyo öfwersedd, förbättrad och tilökt. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos : Johan Pehr Lindh, 1814. Huset n:o 3, qw. Palamedes, wid Lilla Nygatan.Stockholm, 1814 [08] , ii528, iii152 s. =(s. 513-528, iii149-152 opag.).=

1.14. Hjelpreda i hushållningen för unga fruntimer; författad af C. Warg, samt tilökt med en färgbok och et bihang. Fjortonde uplagan. Å nyo öfwersedd, förbättrad och tilökt. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh, 1822. På eget förlag.Örebro, 1822 [08] , ii528, iii152 s. =(s. 513-528, iii149-152 opag.).=

1.15. Ur kajsa Wargs Kok-Bok. Stockholm Albert bonniers förlag. 1916. 164, [3] s. Serie: De gamla folkböckerna

1.16. Cajsa Warg och hennes kokbok : Cajsa Wargs kokbok i urval med en kulturhistorisk inledning av Margit Palmær [Ny utg.] Stockholm : PAN/Norstedt, 1969. 241, [2] s., [4] pl.-bl. Serie: En PAN-bok, 99-0104304-2

1.17. Facsimil av första upplagan.  Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber. Stockholm : Stureförl., 1970. 738 s.

1.18.  Ur Kajsa Wargs kokbok : hjälpreda i hushållningen för unga fruentimmer. Linköping : C. Topelius ; 1973. 133, [3] s. Serie: De gamla folkböckerna 7, 99-0129058-9 ; 7

1.19.  Cajsa Wargs kokbok / i urval av Harry Lundin.  ISBN 91-7102-125-6  Uddevalla : Niloe, 1983. 256 s., [4] pl.-bl. Serie: Niloe-biblioteket. Universalserien, 99-0165745-8

1.20.  Cajsa Warg och hennes kokbok : Cajsa Wargs kokbok / utg. i urval med en kulturhistorisk inl. [av] Margit Palmær.  ISBN 91-1-854281-6  [Ny utg. org 1946.] Stockholm : Norstedt, 1985. 241, [4] s., [4] pl.-bl. Serie: Norstedts faktapocket, 99-0515866-9

1.21.  Cajsa Wargs kokbok : man tager vad man haver.  ISBN 91-7102-308-9 (inb)  2. uppl. Stockholm : Klassikerförl., 1993. 256 s.

1.22. Cajsa Wargs kokbok : man tager vad man haver.  ISBN 91-7102-374-7 (inb)  3. uppl. Stockholm : Klassikerförl., 1999. 256 s.

2.1. Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch nebst einem Unterricht auf Seide, Wolle und Leinen zu färben zum Nutzen junger Frauenzimmer entworfen / von Christina Warg ; nach der Vierten Auflage des Originals aus dem Schwedischen übersetztGreifswald : Röse, 1772 Tyska [10], 640, [8] s.

2.2. Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch nebst einem Unterricht auf Seide, Wolle und Leinen zu färben, zum Nutzen junger Frauenzimmer entworfen von Christina Warg. Nach der vierten Auflage des Originals aus dem Schwedischen übersetzt. Der deutschen Uebersetzung sweyte Auflag. Röse (tryckare) Greifswald, gedrucht und verlegt von A.F. Röse 1778. Tyska [8], 638 s. (s. 639-648 opag.)

2.3. Schwedisches Koch- und Hausshaltungs-busch nebst einem Unterricht auf Seide, Wolle und Leinen su färben zum Nutzen junger Frauenzimmer entworfen von Christina Warg. Aus dem Schwedischen übersetzt. Nach der neunten Auflage des Originals, von neuen übersehene, verbesserte und vermehrte dritte Auflage. Greifswald, gedrucht und verlegt von A.F. Röse 1789. Greifswald : Röse, 1789. Tyska [8], 640, [8] s.

2.4. Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch / von Christina Warg. Leipzig, 1805.

3.1 Köki ja Kokka Ramat, mis Rootsi Kelest Eesti-ma Kele üllespandud on. Tallinn, 1781. Estniska.

Köki ja Kokka Ramat, mis Rootsi Kelest Eesti-ma Kele üllespandud on (A Kitchen and Cookery Book Which Has Been Translated from Swedish into the Language of the Estonian Peasantry), published in 1781 in Tallinn, marks the origin of Estonian culinary literature. It was written by a Swedish housekeeper, Anna Christina Warg, alias Madam Kajsa, whose Hjelpreda I hushållingen för unga fruentimber, first published in 1755 in Stockholm, proved commercially successful. This voluminous book was predominantly conceived for chefs who served high society and included a number of gourmet dishes. The collection of recipes indeed deviated from the nutritional habits of the peasantry, but manors’ cooks, who mostly were of Estonian origin, needed a translation. The names given to dishes and food products in this book served as the basis for Estonian culinary terminology.

 

4.1. Underrättelse om färgning, grundad på kunskap och förfarenhet, samt afhandlad i twå böcker. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Lorents Ludvig Grefing. 1762. Stockholm, 1762. 88 s. =(s. 85-88 opag.).=

4.2. Underrättelse om färgning, grundad på kunskap och förfarenhet, samt afhandlad. I twå böcker. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Lorents Ludvig Grefing. 1765. Stockholm, 1765. 88 s. =(s. 85-88 opag.).=

5.1. Den på Kundskab og Erfaring grundede nye Farve-Bog : Udg. af Christina Varg. Kiøbenhavn, 1773

5.2. Den på Kundskab og Erfaring grundede nye Farve-Bog : Udg. af Christina Varg. Kiøbenhavn, andet oplag 1794.

6.1. Palmaer, Margit: Cajsa Warg och hennes kokbok. stockholm 1946.

6.2.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *