Björklund, Gustafva. 1794 – 1862

Gustafva var bl.a. restauratör och kökschef och recepten sades vara personligt utarbetade utan inflytande från utländska kokböcker. Övervägande finare matlagning frö det borgerliga köket, men den var skriven för att läsas även av mindre rutinerade husmödrar.

Kokbok 1847………..

Biografi:

Björklund, Gustafva, mamsell. Hon är mycket känd för sin Kokbok, hvilken på de sista 20 åren varit mest begagnad och sålts i många upplagor. Hon höll en längre tid den bästa restauration i Stockholm, vid Munkbron, der alla större kalaser alltid tillställdes, och prisades hon såväl för sin goda mat som illustra servering, hvilken på den tiden gjorde epok. Hon dog, i knappa omständigheter, d. 4 Okt. 1862, 68 år gammal.

Gustafva Catharina Björklund, född 11 februari eller augusti 1794 i Finland (eventuellt Kjulo), död 4 oktober 1862 i Stockholm., var en finlandssvensk restauratris och kokboksförfattare.

Björklund flyttade som barn från Finland till Sverige med sin familj. Efter att ha tjänat som hushållerska i oika privata hem samt arbetat vid sin systers och svågers krogrörelse i först Mariefred och senare Södertälje, anställdes hon 1834 som ansvarig för serveringen vid herrklubben Lilla Sällskapet vid Munkbron i Stockholm. Vid sällskapets upplösning i början av 1840-talet övertog hon lokalerna för en privat ”spisqvartersrörelse”, vilken snart blev mycket uppskattad inom stockholmssocieteten.

Under denna tid påbörjade Björklund också sin mycket framgångsrika utgivning av kokböcker. Den första, Kokbok, utkom 1847 och följdes av ett flertal senare upplagor och uppföljare, bland annat Kok-bok för tjenare och tarfliga hushåll (1851). Också långt efter författarinnans död fortsatte dessa böcker att komma ut i nya upplagor, och de omtalas med aktning av Charles Emil Hagdahl i dennes berömda Kokkonsten som vetenskap och konst (1879).

Efter tio framgångrika år mattades verksamheten vid Munkbron och 1851 upphörde Björklund med denna rörelse. Hon öppnade en ny enklare krog i Klarakvarteren men arrenderade snart ut den och ägnade sig i stället åt att hyra ut rum för resande.

Gustafva verkade även en tid i Göteborg – åren 1855-1862. I Göteborg var hon både traktörska och rumsuthyrare. I ”Göteborgs kalender 1857” finns en annons som berättar om ”Börsens Restauration med tillhörande konditori. Föreståndare R. W. Ekström, Restauratrice Mams. Gustafva Björklund.” Gustafva bodde vid Fattighusgatan 41 i Göteborg (sedan 1883 Stampgatan ).

men återvände fattig och utsliten 1862 till Stockholm där hon dog senare samma år.

Gustafva Björklund, som i ungdomen varit en stor skönhet, var aldrig gift men fick tre oäkta barn. Med sin dåvarande arbetsgivare Otto Reinhold Hammerfelt hade hon sonen Gustav Reinhold (1817-?) och senare fick hon två döttrar, Lovisa Elisabeth (1824-?) och Henrietta Gustava (1825-1886), vilka gavs efternamnet Carlsson. Per Erik Wahlund argumenterar i sin biografi över Björklund för att det finns goda grunder (bland annat pengautbetalningar från hovet) att tro att döttrarnas far var Karl XIV Johan. Henrietta gifte sig med underlöjtnanten Algot Törneman och blev mor till industrimannen Johan Algot Törneman samt farmor till konstnären Axel Törneman.

Varför lämnade Gustafva vänner och berömmelse i huvudstaden och for till Göteborg? Kanske för att fly från elaka tungor och uppmärksamhet från ett vidlyftigt levene. Förvisso hade ”Demoiselle” inte enbart bjudit på kökets goda anrättningar utan även sängens. Och det var inte vilka herrar som helst, som platsade i Gustafvas gemak. En av dessa herrar var självaste Karl XIV Johan. Resultatet av herdestunderna med kungen, som var över 60 år, blev enligt Villeberga kyrkoarkiv flickorna Lovisa Elisabeth 1824 och Henrietta Gustafva 1825. Sekretessen kring flickornas födelse var sträng. De sändes till Paris för uppfostran och fick som
guvenör och beskyddare en minister von Wetterstedt.

Per Erik Wahlund: Demoiselle – Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö, 1991.

bibliografi:

1.1. Kokbok / af Gustafwa Björklund. Stockholm, L:s Gust. Nylander, bazarn å Norrbro. 1847. [6], 349 s.

1.2. Andra tillökta och förbättrade upplagan. Stockholm, L:s Gust. Rylander, bazarn å Norrbro. 1849. [8], 402 s.

1.3. tillökta och förbättrade uppl. Stockholm : Huldberg, 1853. 359 s.
 
1.4. tillökade och genomsedda uppl. Stockholm : Huldbergs bokhandel, 1857. 343 s.
 
1.5. tillökade och genomsedda uppl. Stockholm : Huldbergs bokhandel, 1860. 388 s
 
1.6., tillökade och genomsedda uppl. Stockholm : Huldberg, 1863. 392, [1] s.
 
1.7. ej i KB
 
1.8. ej i KB
 
1.9. tillök. och genomsedda uppl. Stockholm : Askerberg, 1872. Svenska 389 s., 1 pl. och 1 tab.
 
1.10. 10. tillökade och genomsedda uppl. Stockholm : Askerberg, 1875. Svenska 389 s., 1 pl.-bl. och 1 tab.

1.11. Kokbok för husmödrar, innehållande beskrifningar öfwer 2000 anrättningar. Med 1 litografi och 93 gravyrer. / Gustafva Björklund. 11:te betydligt tillökade och förbättrade upplagan. Stockholm, F. C. Askerbergs förlag. 1882. XVI, 487 s., 1 pl.

1.12. Kokbok för husmödrar, innehållande beskrifningar öfwer mer än 2000 anrättningar (jemte 100 anwisningar för tillredning af swamprätter) / Gustafva Björklund. 12. tillök. och förbättr. uppl. Stockholm : Askerberg, 1885. xlviii, 464 s., 2 pl.

1.13. Kokbok för husmödrar, innehållande beskrifningar öfver mer än 2000 anrättningar. (Jemte 100 anvisningar för tillredning af svamprätter) : med 106 gravyrer / Gustafva Björklund. 13. uppl. Stockholm : Askerberg, 1893. 512 s.

1.14. Kokbok, innehållande beskrifningar öfver c:a 2000 anrättningar. : 14:e …modernis.uppl. [Stockholm], [1907.] 14. omarb. och moderniserade uppl. Stockholm : Silén, 1908. [6], 950, [1] s., 12 pl.-s.  Serie: Wenström,K., Husmoderns bok Afd.9.

1.15 Husmoderns bok : nio olika afdelningar : hvaribland Gustava Björklunds kokbok / Kerstin Wenström. Björklund, Gustafva: Kokbok. 15. omarb. och moderniserade uppl. Stockholm : Silén, 1913. [4], 950, [1] s., 12 pl.-s.

2.1. Kok-bok för tjenare och tarfliga hushåll / af Gustafwa Björklund. Stockholm : Gust. Rylander, 1851. [2], 160 s.

3.1. Lilla kokbok : utdrag ur den större kokboken, till tjenst för mindre hushåll och tjenare / Gustafwa Björklund. Stockholm : F. C. Askerberg, 1871. [2], 142 s., 1 pl.

3.2. Lilla kokbok : utdrag ur den större kokboken, till tjenst för mindre hushåll och tjenare / Gustafwa Björklund. Stockholm : F. C. Askerberg, 1877. 142 s.

3.3. Lilla kokbok : utdrag ur den större kokboken, till tjenst för mindre hushåll och tjenare / Gustafwa Björklund. Stockholm : F. C. Askerberg, 1884. 152 s., 1 pl.-bl.
3.4. Lilla kokbok. Ny uppl. Stockholm : F. C. Askerberg, 1891. 120 s.

3.5. Lilla kokbok : utdrag ur den större kokboken, till tjenst för mindre hushåll och tjenare / Gustafwa Björklund. Ny uppl. Stockholm : Askerberg, 1894. 120 s.

3.6. Lilla kokbok : utdrag ur den större kokboken, till tjenst för mindre hushåll och tjenare / Gustafwa Björklund. Ny uppl. Stockholm : Askerberg, 1898. 120 s.

3.7. Lilla kokbok : utdrag ur den större kokboken, till tjenst för mindre hushåll och tjenare / Gustafwa Björklund. Ny uppl. Stockholm : F. C. Askerberg, 1900. 120 s.

4.1. God svensk husmanskost / omarb. efter vår tids fordringar af Kerstin Wenström. Stockholm : Wilh. Siléns Bokförlags AB, 1893. 160 s.. Serie: Siléns praktiska bibliotek ; 1

4.2 God svensk husmanskost / omarb. efter vår tids fordringar af Kerstin Wenström ; 130-140 tusendet. Stockholm : Wilh. Siléns Bokförlags AB, 1909. 160 s. Serie: Siléns praktiska bibliotek ; 1

5.1. Svenska kokboken : en praktisk kokbok afsedd för svenskarne i Amerika / af Gustafva Björklund m.fl. Chicago, Ill. : Svenska tribunen nyheter, [s.a.] 1910-20-tal  246 s.

 

Linnström svenskt boklexikon 1830-1865

Björklund, Gustafva, Kokbok för husmödrar. 6:e tillökade och genomsedda uppl. (l uppl., med titel: Kokbok, utkom i Sthm 1847; 2 uppl. Norrk. 1849; 3 uppl. Norrk. 1853; 4 uppl. Sthm 1857; 5 uppl. 1860). Sthm, Hg&K. 63. 8:0; (b. 2.90). 2.50. Huldberg. P. A.

————, Kokbok  för  tjenare och tarfliga hushåll.    Sthm,  N.M. 51. 16:o………….    1.25. Huldberg, P. A.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *