Månadsarkiv: september 2010

Konsten at baka franskt bröd…

1.1. Konsten at baka franskt bröd, består i följande handgrepp: =(Rubr.)= (Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström, 1780.). Göteborg,1780 (Wahlström)  [04] s. ;4:o.

Publicerat i 1750-1799, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för Konsten at baka franskt bröd…

Den Nya Brännewins Förädlingen. 1782

Den Nya Brännewins Förädlingen. Alldeles omarbetad och med ett nytt sätt på hwita Brännewiner utan destillering fördt, samt de Couleurda wida förbättrade. Carl Hasselrot, Nyköping 1782.Ett oskuret, vikt ark med 7 sidor text. Innehåller brännvinsrecept, bl.a ”d´Amore. Fin Italiensk Liqveur med … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, dryckenskap och nykterhet | Kommentarer inaktiverade för Den Nya Brännewins Förädlingen. 1782

Utwalda konster för fruntimmer

Utwalda konster för fruntimmer så i städer som på landet. Öfwersättning. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1775. Västerås, 1775. 152 s. =(s. 137-52 opag., s. 149-52 annons).= Företal till Doris av N.N. 223 olika ”konster” … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Utwalda konster för fruntimmer

Cedergren, Eric Anders.

Försigtighet at nyttja wid bröd-bakning, när säd eller mjöl befinnes sötigt eller ock origt. Til allmänhetetens [!] tjenst wälment upgifwen af Eric And. Cedergren. … Nyköping, tryckt hos E. Hasselrot, 1773.  Nyköping, 1773.  [04] s.

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Cedergren, Eric Anders.

Bergius, Peter Jonas, 1730-1790

Anmärkningar om bröd-bakning jämte undersökning, huruvida säden i dyr tid gagneligaste af de fattiga dertil nyttjas. [Stockholm], [1773.] I: K.Sv. Vetenskapsakademiens handl.Vol.34. (1773)

Publicerat i 1750-1799, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Bergius, Peter Jonas, 1730-1790

Zetzell, Pehr, 1724-1802

1.1. Tal, om en svensk soldats föda i fält; hållet för kongl. vetensk. academien, den 2 maji 1764 / Af Pehr Zetzell… Då han uphörde at vara præses. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1764. Stockholm, 1764.  [02] , 34 s. … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Zetzell, Pehr, 1724-1802

Carleson, Carl, 1703-1761

1.1. Hushålls-lexicon, hwaruti det förnämsta, som angår jordens behöriga skjötande, efter alphabetisk ordning, är sammanletat af Carl Carleson … Stockholm, tryckt uti Wildiska tryckeriet 1756.  1 uppl. Stockholm, 1756. [02] , 229 s., s. 226-876. 1.2.  Hushåls-lexicon, hwaruti det förnämsta, som … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Carleson, Carl, 1703-1761

Deckberg, Olof, 1696-1787

Klar och tydelig beskrifning, huru et hälsosamt win i Swerige lätt kan tilwärckas, och på första åhret blifwa så ömnigt til fångs, at thet så wäl uti fattigaste koijor, som rikaste hus skal kunna tilwärckas, nyttias och drickas; och kommer … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Deckberg, Olof, 1696-1787

Heijkenskjöld, Detlof, 1707-1775

Anmärkningar om jord-pärons nytta / ingifven af Detlof Heijke. [Stockholm],[1754. LIBRIS-ID:2695983 i: K. Sv. vetenskapsakad:s handl. Vol. 15 (1754)

Publicerat i 1750-1799, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Heijkenskjöld, Detlof, 1707-1775

Underrättelse om succarie bröds bakning, 1755

Underrättelse om succarie bröds bakning, i enlighet med det af kongl. maj:t den 6 september 1751 stadfästade bageri regemente för amiralitetet i Carlskrona. [Stockholm?],[ca 1755]  [2] s. ;4:o . Kommentar om skorpornas historia: Kart XII:s förordning om brödet Til åtskillige … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om succarie bröds bakning, 1755