Månadsarkiv: september 2010

Wetterstedt, Carl af, 1778-1853

Beskrifning om ett tjenligt och hälsosamt närings-ämne, nemligen Islands-Lafwen att kunna anwändas till föda samt till bröd, hwilken äger en stark födande kraft, och som finnes uti de flesta landsorter både i Swerige och Norrige. J. P. Lindh, Stockholm, 1818. … Läs mer

Publicerat i 1800-1849 | Kommentarer inaktiverade för Wetterstedt, Carl af, 1778-1853

Kalm, Pehr, 1716-1779

Academisk afhandling om nyttan af hallon i hushållningen. Med wederbörandes bifall, under inseende af […] Pehr Kalm, til allmän granskning öfwerlämnad af Isaac Wargelin, österbotninge. I Åbo academiens öfre läro-sal den [ ] martii 1778.  Åbo, tryckt hos J. C. … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Kalm, Pehr, 1716-1779

Underrättelse om strömmingens ansande och saltande

Underrättelse om strömmingens ansande och saltande, författad och utgifwen på kongl. maj:ts och riksens Commerce collegii befallning. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1755. 4:o. (8) s. & 1 utvikbar träsnittsplansch. Tagen ur band och insatt i en ny ryggremsa av gråpapper. Bra ex. Planschen, … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om strömmingens ansande och saltande

Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk,

Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk, af Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet, (1749?). 4:o. (8) s. Hebbe 939. Första upplagan. Utgiven som bilaga till Kommerskollegiets cirkulär till provincialschäfrarna … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk,

Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt,

  Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt, efter författadt reglemente, som grundar sig på the af herr general majoren och commendeuren af kongl. Swerds orden, von Lantingshausen anstälte nyttige rön och försök, samt hwad  erfarenheten sedermera bestyrkt; … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för Beskrifning om thet wid kongl. amiralitetet nu brukelige bakningssätt,

Faxe, Arvid, 1733-1793

1.1. Afhandling, om hushålningen til siös, i afseende på hälsans bevarande. Til kongl. örlogs-flottans tienst. Författad af Arvid Faxe. … Med kongelig majestets nådigste privilegio. Carlscrona, tryckt i kongelig amiralitets boktryckeriet. År 1782. Karlskrona, 1782.  [08] , 200 s.

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Faxe, Arvid, 1733-1793

Konsten att tilwärka franskt bränwin och distillera åtskillige liqueurer,

1.1. Konsten att tilwärka franskt bränwin och distillera åtskillige liqueurer, samt ett nytt sätt at bränna bränwin med besparing af säd, jemte et bihang om bränwinets skadlighet för barn. Stockholm, 1799.  17, 5×10, 5 cm. (3), 4-16 sidor.

Publicerat i 1750-1799, dryckenskap och nykterhet | Kommentarer inaktiverade för Konsten att tilwärka franskt bränwin och distillera åtskillige liqueurer,

Swartz, Olof, 1760-1818

1.1. Tal, om hushålls-nyttan af de däggande djuren; hållet för kongl. vetenskaps academien vid præsidii nedläggande den 19 julii 1797. Af Olof Svartz … Stockholm, tryckt hos Joh. P. Lindh 1798. Stockholm, 1798. [02] , 78 s. sid 13 om igelkottens … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Swartz, Olof, 1760-1818

Hellens, Carl Niclas von, 1745-1820

1.1. Afhandling om finska allmogens nödbröd, med philos. facult. bifall vid kongl. acad. i Åbo, under […] Carl Niclas Hellenii inseende utgifven och försvarad af Johan Fredric Wallenius […] Åbobo. Uti kongl. academiens öfre lärosal den [14] junii 1782. På … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för Hellens, Carl Niclas von, 1745-1820

Dialogues domestiques.

1.1 Dialogues domestiques. Gespräche von Hausz-Sachen. Colloquia domestica. Samtal om hushålls-saker. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1782. Västerås,1782 (Horrn)  200 s. ;8:o(4). Språk: franska, latin, svenska & tyska

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Dialogues domestiques.