Månadsarkiv: juni 2010

Lannér, Israel, 1737-1799

1.1. Landtmanna-wännen, som af hushålls- och läkeböcker sammanletat de wigaste hushållsgrep, anwisning til et nätt landt-apothek, samt säkra, lätta och bepröfwade hus- curer. Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktryckare. År 1767. Uppsala, 1767.  [02] , 138 s. =(s. … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Lannér | Kommentarer inaktiverade för Lannér, Israel, 1737-1799

Linné, Carl von. 1707-1778

Linné, Carl von 1707-1778: Hortus culinaris. Hortus culinaris, quem, consensu experient. Facultat. Med. in Regia Academia Upsaliensi, moderante viro generosissimo D:no Doct. Carolo von Linné …, dissertatione academica publice examinandum proponit stipend. victorinianus Jonas C. Tengborg, in auditorio Carol. Maj. … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Carl von Linné | Kommentarer inaktiverade för Linné, Carl von. 1707-1778

Sefström, Eric. 1737-1812

Swenska samlingar. Bestående af sex stycken. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1766. =1-6. 1763-66.=. [Del 1], Första stycket. 1763. =Gemensamt titelbl.:= [02] s. 48 s. =(s. 47-48 opag.)=. Pris:= ”9 daler” kopparmynt för 1-6 (6). … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Sefström, Eric. 1737-1812

Rothof, Lorentz Wolter. 1724-1787

Rothof, Lorentz Wolter,1724-1787 1.1. Hushålls-magasin. Skara, tryckt uti kongl. priv. boktr. =1. 1762.=. [Del 1],. Första delen, om hushålls-ämnen til deras nytta, bruk och skada, beskrefne uti oeconomiska föreläsningar, hållne wid schäfer-scholan på Höjentorp och i Alingsås af Lorens Wolter … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Rothof, Lorentz Wolter. 1724-1787

Brask, Hans

Hans Brask, 1464 i Linköping, död 30 juli 1538,    Bishop of Linköping (1513-38), Calendarium Oeconomicum (1513-27?), extract edited by Martin Skjoldebrand, with English translation (1995-9?), from an edition of the original manuscript published by Per Kylander in ”Calendarium oeconomicum avskrivet ur … Läs mer

Publicerat i 1500-1600 | Kommentarer inaktiverade för Brask, Hans

Bruno, George Fredrik 1699-1766

Bruno, Georg Fredrik, 1699-1766 1.1. Den kloka och husaktiga gumman, hwilken, igenom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta, uti et hushåll, : så … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, George F Bruno | Kommentarer inaktiverade för Bruno, George Fredrik 1699-1766

Bruno, George Fredrik 1699-1766

Bruno, George Fredrik 1.1. Hushålls- och Konst-cabinet I-II. Nulla enik professio amplier, quam Oeconomia, qua fundamentum et origo est omnium Statuum.   Stockholm, 1758-1759.  415, [32], 416, [31] s. 1-2 i 104 nummer. 1758:1-52, 1759:1-52. del 2 utgiven av lars … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, George F Bruno | Kommentarer inaktiverade för Bruno, George Fredrik 1699-1766

Scherping, Jacob

Scherping, Jacob, 1692-1759 / Ehrenström, Anders, 1716-78 1.1. Collectio rerum curiosarum, eller: Sambling af några courieuxa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar, åtskillige slags pärlors, bärenstens, elfenbens, och horns tilredande och brukande, åtskillige slags winers : tilredande förbättrande samt förwarande: allehanda färniszors, … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Scherping, Jacob

Linné, Carl von

Linné, Carl von, 1707-1778. 1.1. Archiaterns och riddarens … Carl Linnæi Berättelse om the inhemska wäxter, som i brist af säd kunna anwändas til bröd- och matredning. Efter hans kongl. maj:ts allernådigste befallning til trycket befordrad af thesz collegio medico. [Elektronisk … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Carl von Linné | Kommentarer inaktiverade för Linné, Carl von

Bröms, Pehr 1704-72

Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som fänad; jemte mycket annat, som kan tjena til förmån och nytta … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Bröms, Pehr 1704-72