Månadsarkiv: juni 2010

Magia naturalis

1.1. Magia naturalis innehållande mångfaldiga och säkra underrättelser om hästars, oxars, kors, qwigors, tjurars, kalfwars, fårs, getters, swinkreaturs, m.m. ans och skötsel, samt botande wid påkommande sjukdomar, hwartil nästan alla läkemedlen hämtas inom landtmannens eget district : Deszutom åtskilliga tilförliteliga … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, 1800-1849, 1850 - 1899 | Kommentarer inaktiverade för Magia naturalis

Essich, Johann Gottfried. 1744-1806

1.1. Medicinsk kok-bok för fruntimmer, utgifwen af Johan Gottfrid Essich … Öfwersättning från det år 1785 af trycket utgifne tyska originalet. Stockholm, tryckt hos J.C. Holmberg, 1786. 66 s. DuR anger ex. med två gravyrer. Vilgon anger 66s, vinjetter, 13s.  Libris … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Essich, Johann Gottfried. 1744-1806

Bergius, Bengt. 1723-84

1.1. Tal, om läckerheter, både i sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda genom folkslags bruk och inbillning, hållet för kongl. vetenskaps academien vid præsidii nedläggande, den 3 maj 1780, af Bengt Bergius … Stockholm, tryckt hos Johan : Georg … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Bengt Bergius | Kommentarer inaktiverade för Bergius, Bengt. 1723-84

Jörlin, Engelbert, 1733-1810

1.1. Flora macelli hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kål- rot- grön- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk. Sammanfattad och förswenskad af Engelbert Jörlin … Tryckt : i Lund år 1784. [C.G. … Läs mer

Publicerat i 1750-1799, Engelbert Jörlin | Kommentarer inaktiverade för Jörlin, Engelbert, 1733-1810

Parmentier, Antoine Augustin. 1737-1813

  1.1. Fullständig afhandling om bagare-konsten, på kongl. wetenskaps academiens befallning, efter herr Parmentiers bok i detta ämne, sammandragen och til Swerige lämpad. Öfwersättning af Carl Nyrén … Stockholm, tryckt och uplagd af Joh. : Georg Lange, år 1783.  Stockholm, 1783.  [16] … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Parmentier, Antoine Augustin. 1737-1813

Modeer, Adolph. 1739-1799

1.1.  Handbok i enskilta hushållningen : Innehållande huru mycket arbetsfolk, samt tid och ämnen til åtskilliga göromål erfordras och åtgå, i städer så wäl som på landet; jords och kreaturs afkastningar; utsäden och foder, m.m. =Anon=. Stockholm, : trykt i … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Modeer, Adolph. 1739-1799

Fischerström, Johan, 1735-1796

del 1. Nya swenska economiska dictionnairen. Eller Försök til et almänt och fullständigt [2:] fullståndigt [!] lexicon, i swenska hushållningen och naturläran. 1-4. 1779-92. [Del 1], Första delen. Stockholm 1779. Tryckt hos Carl Stolpe. xvi, 804 s. (s. 774-804 opag.); … Läs mer

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Fischerström, Johan, 1735-1796

Utwalda konster för fruntimmer

1.1 Utwalda konster för fruntimmer så i städer som på landet. Öfwersättning. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1775. Västerås, 1775.  152 s. =(s. 137-52 opag., s. 149-52 annons).= DuR 43.

Publicerat i 1750-1799 | Kommentarer inaktiverade för Utwalda konster för fruntimmer

Lannér, Israel. 1737-1799

Åtskillige sätt at tilwärka chocolad. Af författaren til Landtmanna-wännen. Stockholm, tryckt hos Joh. Chr. Holmberg, 1795. Stockholm, 1795.  08 s.

Publicerat i 1750-1799, Lannér | Kommentarer inaktiverade för Lannér, Israel. 1737-1799

Lannér, Israel, 1737-1799

Sätt, at bereda win och cider, af swenska frugter och bär. Til allmänhetens tienst framgifwit af I.L. Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt, 1772. Stora Nygatan, huset n:o 104. Stockholm, 1772. 16 s. =(s. 15/16 blank).=

Publicerat i 1750-1799, Lannér | Kommentarer inaktiverade för Lannér, Israel, 1737-1799