Kategoriarkiv: 1700-1749

Polhem, Christoffer. 1661-1751

Polhem, Christopher, 1661-1751 1.1  Samtal emellan en swär-moder och son- hustru, om allehanda hus-hålds förrättningar. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1745. Stockholm, 1745. 80 s. =(s. 80 felpag. ”79)=. 1.2.  Samtal emellan en swär-moder och son- hustru om allehanda hus-hålds … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Polhem, Christoffer. 1661-1751

Linné, Carl von

Linné, Carl von, 1707-1778, Linnæus, Carolus, 1707-1778 1.1 Flora oeconomica, quam, ex consensu ampliss. Facult. Medicæ … præside … Carolo Linnæo … speciminis academici loco, placidæ disquisitioni modeste submittit … Elias Aspelin, Smolandus. In audit. Carol. Maj. die XXV. Junii … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, Carl von Linné | Kommentarer inaktiverade för Linné, Carl von

Dahlman, Carl Eskilson

Dahlman, Carl Eskilson, d. 1761 1.1 Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan, huru den må skiöta och wårda den boskap och de foglar, som hon är answarig före; styra sina inne-syszlor, och draga omsorg för lin och hampa, kål och krydder. … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Dahlman, Carl Eskilson

Hoffman, Nicolaus Ingewald

Hoffman, Nicolaus Ingewald  1.1  Naturliga oeconomie- och hushåldz-reglor, samt hus-remedia eller läkedomar, som en försigtig hushållare /utan at sökia apotheken/ med stor nytta och ringa omkostnad, säkert bruka kan. =Anon=. Stockholm, trykt uti thet kongl. tryckeriet, : hos direct. Pet. … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Hoffman, Nicolaus Ingewald

En kort dock nyttig kok-bok 1740

1.1  En kort doch nyttig kok-bok, til desze tider lämpad. Hwarutinnan det ehrbara fruentimbret til tienst, föreställes huruledes man med minsta omkostnad i hast kan tilreda åtskillige behagelige och wäl smakande rätter. Samt i öfrigt wid : hwarjehanda tilfällen förfärdiga, åtskillige … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för En kort dock nyttig kok-bok 1740

Ny och fullkomlig koke-bok 1737

1.1  Ny och fullkomlig koke-bok, som underwisar, huru alla wid de förnämsta hofwen mäst brukelige rätter på bästa sätt tillagade warda: författad utaf en i samma konst wälförfaren mästare, som försäkrar hwar och en at denne boken är med all … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Ny och fullkomlig koke-bok 1737

En liten kok-bok 1736

En liten kok-bok. 1.1 En liten kok-bok, hwarvtinnan korteligen doch tydeligen wises huruledes allahanda soppor kunna kokas, åtskillige slags rätter af kött, fisk, och gröna saker tillagas. Allahanda miölk-rätter, bak-wärck, budingar och kakor; item: huru allahanda slags mos tilredas. Jämwäl … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för En liten kok-bok 1736

Broocman, Reinerus. 1677-1738

Broocman, Reinerus,  =Hus-hålds-bok. Norrköping. 1-2. 1736- 1739.=. [Del 1],En fulständig swensk hus-hålds-bok om swenska land- hushåldningen i gemen och i synnerhet, så in- som vtom huset, om landt-gods, åkerbruk, sädens förmerande, ängar, rior, tobaks-plantering, humle-gårdar, allehanda större och mindre boskaps … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Broocman, Reinerus. 1677-1738

Egerin, Susanna

En nödig och nyttig hus-hålds- och kok-bok, handlande så wäl om åtskilliga rätters och bakwärcks tilredande, som ock om åtskillig slags fruchts insyltande och förwahrande. Jämte ett bihang, som lärer huru man allahanda slags win och : watn tilreda och … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Egerin, Susanna

Oeconomia eller hushålds-book 1730

 Oeconomia eller hushålds-book, sampteliga thet ährbara qwinnokiönet til hielp och anledning, wid hwarjehanda förefallande hushålds-syszlor, så wäl wid rätters tilredande, insyltande och bakwärk, som eljest många andra huus-hålds nyttiga :b förrättningar. Jemwäl några slags watns brännande och wijns giörande, alt igenom … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Oeconomia eller hushålds-book 1730