Kategoriarkiv: 1700-1749

J. T. Geisler, 1721

Den bäste åhrstiden att giffta sig Öfwerwägad Så Kongl. Hof-CONDITEUREN, Ähreborne och Hög=Achtad Herr JOACHIM CHRISTOPHER ZIEGLER, Med Ähreborna och Dgd=Ädla Jungfru / JUNGFRU MARGARETA CHRISTINA HARTMAN, Ingick ett ächta = Förbund på Bleckbruket / den 17. Sept. som war … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för J. T. Geisler, 1721

Underrättelse om jord-pärons plantering

1.1. Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk, af kongl. maj:ts och riksens commerce collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. Sverige. Kommerskollegium (1749 u.d.)  Stockholm, 1749. [08] … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om jord-pärons plantering

Sparrman, Eric, 1706-1765

Specimen academicum de hospitalitate Sveogothorum, quod, indulgente ampliss. Senatu Philos. in Reg. Upsaliensi Athenæo, sub praesidio … Laurentii Arrhenii … publico examini sistit … Ericus Nic. Sparrman, Uplandus. in audit. Gust. maj. d. 18 Decemb. anni MDCCXXVIII. Upsaliæ, literis Wernerianis, … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Sparrman, Eric, 1706-1765

Underrättelse om strömmingens ansande och saltande

Underrättelse om strömmingens ansande och saltande, författad och utgifwen på kongl. maj:ts och riksens Commerce collegii befallning. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1755. 4:o. (8) s. & 1 utvikbar träsnittsplansch. Tagen ur band och insatt i en ny ryggremsa av gråpapper. Bra ex. Planschen, … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om strömmingens ansande och saltande

Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk,

Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk, af Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet, (1749?). 4:o. (8) s. Hebbe 939. Första upplagan. Utgiven som bilaga till Kommerskollegiets cirkulär till provincialschäfrarna … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk,

Brelin, Nils, 1697-1753

En bakugn, af koppar-plåtar, hwaruti med ständig låg-eld, bröd bakas eller gräddas, på sand. För hans kongl. maj:t i underdånighet upwist d. 14. martii, 1749. tå prof giordes med et lisspund mjöl, hwaraf bröd inom en timas tid blef uti … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Brelin, Nils, 1697-1753

Gissler, Nils. 1715 – 1771

Beskrifning om tätmjölkens tillagning. : Af Nils Gisler. s11-14. KVAH 1749.  LIBRIS-ID:2666894 i: K.Sv. vetenskapsakad:s handl. Vol.10 (1749)

Publicerat i 1700-1749, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Gissler, Nils. 1715 – 1771

Beskrifning huru Smålands ost , 1743

Beskrifning huru Smålands ost göres til Kongl.Vetenskaps Academien ingifven af A.H.W. 1743.  L IBRIS-ID:2560387 i: K.Sv.vetenskapsakad:s handl.Vol.4 (1743) Kongl. Academiens åstundan, at från Provincerne få underrättlser, om sätten och handlagen vid Ostgörningen, hafver föranlåtit mig, at under mit vistande uti … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, KVAH | Kommentarer inaktiverade för Beskrifning huru Smålands ost , 1743

Bruno, George Fredrik 1699-1766

Bruno, Georg Fredrik, 1699-1766 1.1. Den kloka och husaktiga gumman, hwilken, igenom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda nyttiga och nödiga hus-curer, så wäl för människor som kreatur, jämte hwad eljest nödwändigt och nyttigt pröfwas at weta, uti et hushåll, : så … Läs mer

Publicerat i 1700-1749, George F Bruno | Kommentarer inaktiverade för Bruno, George Fredrik 1699-1766

Scherping, Jacob

Scherping, Jacob, 1692-1759 / Ehrenström, Anders, 1716-78 1.1. Collectio rerum curiosarum, eller: Sambling af några courieuxa reglor, angående åtskilliga metaller, förgyll- och försilfringar, åtskillige slags pärlors, bärenstens, elfenbens, och horns tilredande och brukande, åtskillige slags winers : tilredande förbättrande samt förwarande: allehanda färniszors, … Läs mer

Publicerat i 1700-1749 | Kommentarer inaktiverade för Scherping, Jacob