Kategoriarkiv: 1800-1849

Singstock, G E.

1.1. Grundelig och säker underwisning i konsten att tillreda alla sorter bakwerk och torra konditor-saker. Grundad på 30-årig egen erfarenhet, och med 265 föreskrifter försedd, af G.E. Singstock … Öfwersättning af J.F.E. Jönköping, 1815, : tryckt hos Johan Pehr Lundström, … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för Singstock, G E.

Ekeblad, Karl Johan, 1817-1895

1.1.Hjelp i nöden eller råd till allmogen, att under svåra år och vid smärre tillgånger till föda för sig och husdjuren använda några helsosamma och födande naturalster, på hwilka i landet finnes ömnig tillgång och som utan penningar kunna anskaffas … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, nödbrödskrifter | Kommentarer inaktiverade för Ekeblad, Karl Johan, 1817-1895

Torssell, Gustaf

Anvisning till nödbrödsämnen : 1:a häftet : om användandet af lafvar till föda / af G. Torssell. Uppsala : Torsell, 1845. 16 s. + 4 blad med uppklistrade torkade lavar. pl 1 = islandlafven. pl2 = Rhenlafven. pl3 = Snölafven. pl4 = … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, nödbrödskrifter | Kommentarer inaktiverade för Torssell, Gustaf

Bergström, Johan Carlsson, 1764-1807

Nödbröds-tafla, som uppgifwer utwägar till föda för de fattige uti miszwäxtår. Af Joh. C. Bergström. … =(Rubr.)= (Westerås, tryckt hos Per Kraft, 1806.). Västerås, 1806.  [02] s.

Publicerat i 1800-1849, nödbrödskrifter | Kommentarer inaktiverade för Bergström, Johan Carlsson, 1764-1807

Stenberg, A.

Uppgifter och förbättringar wid brödbakningskonsten / af A. Stenberg ; bagare i Borås.  Borås, C G Rydin. 1841.  (11) s. ej något ex i svenska bibliotek, ej i DuR.

Publicerat i 1800-1849, bakning och konditori | Kommentarer inaktiverade för Stenberg, A.

Mahn, Johann Heinrich Friedrich

Potäternas närmaste framtid i Sverige, eller anvisning huru svenska landt=allmogen samt jordbrukare i allmänhet skola ställa sig i afseende på den framtida odlingen af Potäter,  deras afsättning brännerierna förutan, mindre bekanta hushålls- och exportartiklar samt slutligen att derigenom förswåra brännwinstillwerkaren … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Mahn, Johann Heinrich Friedrich

Kiesling C. J. W.

Fullständig och Lättfattlig Handledning till rationel Fabrikation af Korn-Malt samt Öl af Potates, till begagnande af Bryggare odh Landhushållare af C.J.W.KIESLING, Teknolog från Tyskland, Lärare i den theoret. och praktiska bryggerikonsten. Med upplysande teckningar. Stockholm  Alb. Bonniers förlag. 1848. plansch, … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Kiesling C. J. W.

Fischer, Friedrich Ferdinand

Om det bästa sättet att af potates bereda ett godt öl och dricka till lindrigt pris; jemte ett Bihang om den rätta tillmäskningen af potates till winnande af största möjliga spritqvantitet; oeconomisk afhandling / af Fredr. Ferd. Fischer ; öfwersättning. … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Fischer, Friedrich Ferdinand

Almström, Pehr Olof

Anvisning att på flere sätt med fördel använda potatis, för att så skyndsamt som möjligt undandraga densamma verkningarne af potatis-sjukan, samt underrättelse om de medel, hvilka blifvit uppgifne såsom tjenlige att i någon mån kunna förekomma denna sjukdom eller hindra … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Almström, Pehr Olof

Potatis-wännen

Potatis-wännen; en oumbärlig hushålls-och kokbok för rik och fattig, så wäl i staden som på landet, eller potäterna i deras hundrafallt bepröfwade anwändning till de mångfaldigaste soppor, grönsaker, birätter, salater, mjölrätter, bakwerk och andra smakliga tillredelser för bordet, samt deras … Läs mer

Publicerat i 1800-1849, Potatis | Kommentarer inaktiverade för Potatis-wännen