Bergström, Johan Carlsson, 1764-1807

Nödbröds-tafla, som uppgifwer utwägar till föda för de fattige uti miszwäxtår. Af Joh. C. Bergström. … =(Rubr.)= (Westerås, tryckt hos Per Kraft, 1806.). Västerås, 1806.  [02] s.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *