Berndtson, Bernhard, 1729-1804

1.1.  ej i libris, ej känd av oss.

1.2. Beskrifning om jord-pärons plantering samt deras stora nytta i hushållningen, på hans kongl. maj:ts nådigste befalning, utgifwen af des wetenskaps-academie, i synnerhet riksens almoge til tienst och underrättelse./(Bernh. Berndtson.) : Stockholm, 1774.  Å nyo uplagd hos Henr. Fougt, k. boktr. Stockholm, 1774.  32 s. =(s. 31/32 blank)=; [1] pl.

1.3. Beskrifning om jord-pärons plantering samt deras stora nytta i hushållningen, på hans kongl. maj:ts nådigste befalning, utgifwen af des wetenskaps-academie, i synnerhet riksens almoge til tienst och underrättelse./(Bernh. Berndtson.) : Stockholm, 1777.  Tredie gången uplagt i kongl. tryckeriet. Stockholm, 1777. 30 s.; [1] pl.

Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:947

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *