Staaf, Martin:

Göthiska Hushållaren för År 1781. Nr 1-50. Götheborg, (1781-1782), Lars Wahlström, Kongl. Priv. Boktr.. 8:o.

artiklar bl.a om:  ’at förfärdiga lingonwattn, Om bohusländska ostron, ’Att insylta ostron, Svensk Cavear, mm

i Skara stiftsbiblioteks exemplar är noterat: Skänkt af författaren, oeconomiae directeuren herr Martin Staaf til Olof Andersson Knös. Götheborg 1786

Lundstedt 1:243:

Utgifningssätt obekant. 8 s. 8:o (14 x 7,5) 50 nr, deraf 30 nr 1781 och de öfriga 1782. 24 sk. för 50 nr på bättre och 20 sk. på sämre papper.

Ekonomisk tidskrift utgifven af ekonomi-direktören Martin Staaf.

Af uppgifter i själfva tidskriften framgår, att nr 1 utkommit efter 30/3 och nr 2 före 17/5 1781 samt dubbelnumret 49, 50 med innehållsförteckningen efter 1782 10/8.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *