Blom, Carl Magnus, 1737-1815

Kok-bok för fattige; sammandragen utur flere patriotiske mäns skrifter, och, til allmänhetens underrättelse wid förefallande hungersnöd, utgifwen af Carl M. Blom … Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar 1801. Falun, 1801.  32 s.

Pris:= ”4 skill.” häftad och skuren.

DuR 62,

Blom var även resp. på linné diss, Lignum Quassiae 1763.

http://huntbot.andrew.cmu.edu/HIBD-PDF/LinnaeanDiss/Liden-128.pdf

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *