ämnen til föda i hungers-nöd, … 1784.

Kongl. collegii medici kungörelse, om sådane ämnen til föda i hungers-nöd, som inom riket lätteligen kunna af menige man anskaffas. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1784. Stockholm, 1784. [04] s.

förordar bl.a. att man skall äta hästkött.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *