Zetzell, Pehr, 1724-1802

1.1. Tal, om en svensk soldats föda i fält; hållet för kongl. vetensk. academien, den 2 maji 1764 / Af Pehr Zetzell… Då han uphörde at vara præses. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1764. Stockholm, 1764.  [02] , 34 s.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pehr_Zetzell

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *