Samling af hushålls och andre rön…

1.1. Samling af hushålls och andre rön, som tid efter annan blifwit i tidningarne upgifne. =Stockholm. 1-6. 1788-95=. 8:o,.  Stockholm, 1788- 1795. Hvarannan dag ett dubbelnummer, 16 s. 8:o (13,8 x 7,7); 298 nr i 4 delar (560 à 624 s.) jämte »Hufvudregister öfver 1796 års Rönsamling». (16 s.); 2 rdr 16 sk. sp. för hel årgång.

1,2, [Ny] Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushållningen med mera. 1796 4/1-31/12. Stockholm, J. C. Holmberg 1796. Fr.

Fr. o. m. nr 24 (1796 7/12) kallades den: »Ny Samling», till skillnad från »Samling af Hushålls och Andre Rön, Som tid efter annan blifvit i Tidningarne upgifne. Första-Femte Stycket». Stockholm, J. C. Holmberg, 1789-95, hvilken ej var någon periodisk skrift, men hvaraf denna »Nya Samling» utgjorde en fortsättning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *